grafika

Projektowanie graficzne (logo, gadżety, dokumenty, plansze), grafika warsztatowa (linoryt, sucha igła), malarstwo digitalowe (kolaże, malowanie cyfrowe), to tylko niektóre z technik, które wykorzystuję i które lubię. Tutaj wybrane prace.

Graphic design (logos, gadgets, documents, boards), printmaking (linocut, dry needle), digital painting (collages, digital painting) are just some of the techniques I use and enjoy. Here are selected works.

Strona internetowa WordPress.com.