malarstwo

Wybrane Obrazy.
Selected paintings.

Tworzę prace olejne i akwarelowe,
na płótnie i desce. Większość oprawiam w ramy w stylu amerykańskim, prezentujące całość obrazu. Duża część obrazów jest
w zbiorach prywatnych:
w Polsce i w USA.

I create works in oil and watercolor,
on canvas and board. Most I frame in American-style frames, presenting the whole picture. A large part of the paintings are in private collections: Poland and the USA.

Strona internetowa WordPress.com.