rysunek

Rysunki.
Drawings.

Wybrane, prezentowane rysunki to duże wymiary: 100×80 cm.

Selected, presented drawings are large size: 100×80 cm.

Strona internetowa WordPress.com.